Tin tức

Hưỡng Dẫn Sử Dụng Phần Mền Chấm công Wise Eye On 39 – Bước 1 Cài Đặt Phần mền

1 ) Cài đặt phần mềm WISEEYE ON39

Nhấn chuột phải vao file WISEEYE ON39.exe Và chọn OPEN

Phần mền máy chấm công vân tay

=> Chọn NEXT

Phần mền máy chấm công vân tay

=> Bấm FINISH

Phần mền máy chấm công vân tay

2 ) Đăng Nhập phần mềm

Sau khi cài đặt thành công à biểu tượng phần mềm hiện lên

Phần mền máy chấm công vân tay: Nếu đang sử dụng window 32 bit thi nhấp vảo biểu tượng này

Phần mền máy chấm công vân tay: Nếu đang sử dụng window 64 bit thi nhấp vảo biểu tượng này

 

 

HOÀN THÀNH BƯỚC CÀI ĐẶT PHẦN MẾM VÀ ĐĂNG NHẬP

Hưỡng Dẫn Sử Dụng Phần Mền Chấm công Wise Eye On 39 – Bước 2 Khai báo và kết nối

1 ) Khai báo máy chấm công

 => Từ menu  Máy chấm công à Khai báo máy chấm công

May cham cong van tay giá rẻ

=>Chọn thêm mới :

 • Tên máy :  nhập tên máy ( Vd : máy 1 , máy 2 , máy 3 ….)
 • Số máy (ID) : chọn theo ID máy chấm công ( VD : 1 , 2 , 3 ….)
 • Loại kết nối :  chọn TCP/IP
 • Đia chỉ IP :  nhập địa chỉ IP của máy chấm công
 • Port                : 4370
 • Số seri : bấm vào chữ : LẤY SỐ SERI ( số seri tự động hiện ra )
 • Số đăng ký : Nhập số đăng ký trên hộp máy

=> Nhấn Lưu

 • 2)Tải nhân viên về phần mềm

=> Từ menu  Máy chấm công à Tải nhân viên về máy tính

May cham cong van tay gia re
=> Bấm DUYỆT NHÂN VIÊN à Nhân viên đả dăng ký trên máy chấm công sẽ hiện ra

 

=> Bấm THỰC HIỆN CẬ NHẬT để tải nhân viên về

May cham cong van tay gia re

 • 3)Nhập tên nhân viên

=> Vào Dữ Liệu à Quản lý nhân viên

May cham cong van tay gia re

 • 1)Đánh dấu check và chọn vào dòng Nhân Viên cần nhập tên
 • 2)Nhập tên vào dòng Tên Nhân Viên ( Có thể gõ dấu tiếng việt )và dòng Tên Chấm Công ( Không dấu )
 • 3)Bấm CẬP NHẬT để lưu lại

May cham cong van tay gia re

 • 4)Tạo phòng ban công ty

=> Vào Dữ Liệu  –> Khai Báo Phòng Ban à Chọn Phòng Ban Cha à Bấm Thêm

 May cham cong van tay gia re

=> Nhập tên phòng ban à bấm Đồng Ý để lưu lại

May cham cong van tay gia re

 • 5)Chuyển nhân viên vào phòng ban

 • 1) Vào Dữ Liệu à Quản lý nhân viên
 • 2) Đánh dấu check vào nhân viên cần chuyển 3 ) Bấm Đổi Phòng Ban
 • 3) Chọn Phòng Ban cần chuyển đến
 • 4) Bấm vào dòng

May cham cong van tay

 • 6)Tải tên nhân viên lên máy chấm công ( Khi nhân viên chấm công sẽ hiên tên lên )

 => Vào máy chấm công à tải nhân viên lên máy chấm công

May cham cong van tay

 • 1) Bấm chọn Công Ty
 • 2) Đánh dấu check tất cả nhân viên
 • 3 ) Bấm Chuyển Xuống
 • 4 )  Bấm Tải lên máy chấm công

May-cham-cong-van-tay