Hưỡng Dẫn Sử Dụng Phần Mền Chấm công Wise Eye On 39 – Bước 2 Khai báo và kết nối

1 ) Khai báo máy chấm công

 => Từ menu  Máy chấm công à Khai báo máy chấm công

May cham cong van tay giá rẻ

=>Chọn thêm mới :

 • Tên máy :  nhập tên máy ( Vd : máy 1 , máy 2 , máy 3 ….)
 • Số máy (ID) : chọn theo ID máy chấm công ( VD : 1 , 2 , 3 ….)
 • Loại kết nối :  chọn TCP/IP
 • Đia chỉ IP :  nhập địa chỉ IP của máy chấm công
 • Port                : 4370
 • Số seri : bấm vào chữ : LẤY SỐ SERI ( số seri tự động hiện ra )
 • Số đăng ký : Nhập số đăng ký trên hộp máy

=> Nhấn Lưu

 • 2)Tải nhân viên về phần mềm

=> Từ menu  Máy chấm công à Tải nhân viên về máy tính

May cham cong van tay gia re
=> Bấm DUYỆT NHÂN VIÊN à Nhân viên đả dăng ký trên máy chấm công sẽ hiện ra

 

=> Bấm THỰC HIỆN CẬ NHẬT để tải nhân viên về

May cham cong van tay gia re

 • 3)Nhập tên nhân viên

=> Vào Dữ Liệu à Quản lý nhân viên

May cham cong van tay gia re

 • 1)Đánh dấu check và chọn vào dòng Nhân Viên cần nhập tên
 • 2)Nhập tên vào dòng Tên Nhân Viên ( Có thể gõ dấu tiếng việt )và dòng Tên Chấm Công ( Không dấu )
 • 3)Bấm CẬP NHẬT để lưu lại

May cham cong van tay gia re

 • 4)Tạo phòng ban công ty

=> Vào Dữ Liệu  –> Khai Báo Phòng Ban à Chọn Phòng Ban Cha à Bấm Thêm

 May cham cong van tay gia re

=> Nhập tên phòng ban à bấm Đồng Ý để lưu lại

May cham cong van tay gia re

 • 5)Chuyển nhân viên vào phòng ban

 • 1) Vào Dữ Liệu à Quản lý nhân viên
 • 2) Đánh dấu check vào nhân viên cần chuyển 3 ) Bấm Đổi Phòng Ban
 • 3) Chọn Phòng Ban cần chuyển đến
 • 4) Bấm vào dòng

May cham cong van tay

 • 6)Tải tên nhân viên lên máy chấm công ( Khi nhân viên chấm công sẽ hiên tên lên )

 => Vào máy chấm công à tải nhân viên lên máy chấm công

May cham cong van tay

 • 1) Bấm chọn Công Ty
 • 2) Đánh dấu check tất cả nhân viên
 • 3 ) Bấm Chuyển Xuống
 • 4 )  Bấm Tải lên máy chấm công

May-cham-cong-van-tay