Hưỡng Dẫn Sử Dụng Phần Mền Chấm công Wise Eye On 39 – Bước 1 Cài Đặt Phần mền

1 ) Cài đặt phần mềm WISEEYE ON39

Nhấn chuột phải vao file WISEEYE ON39.exe Và chọn OPEN

Phần mền máy chấm công vân tay

=> Chọn NEXT

Phần mền máy chấm công vân tay

=> Bấm FINISH

Phần mền máy chấm công vân tay

2 ) Đăng Nhập phần mềm

Sau khi cài đặt thành công à biểu tượng phần mềm hiện lên

Phần mền máy chấm công vân tay: Nếu đang sử dụng window 32 bit thi nhấp vảo biểu tượng này

Phần mền máy chấm công vân tay: Nếu đang sử dụng window 64 bit thi nhấp vảo biểu tượng này

 

 

HOÀN THÀNH BƯỚC CÀI ĐẶT PHẦN MẾM VÀ ĐĂNG NHẬP