DOWNLOAD PHẦN MỀN

Máy chấm công

– Phần mềm chấm công DTC Software cập nhật 7/11

–  Wise EyeOn 39 V1 mới

– Wise EyeOn 39 V1

– HDSD Wise EyeOn 39

Phần mền Mitaco 5 v2

– HDSD Mitaco 5 v2

– Video HDSD Phần Mềm Chấm công Bước 01

– Video HDSD Phần Mềm Chấm công Bước 02

– Video HDSD Phần Mềm Chấm công Bước 03

– Wise Eye _V5.1

HDSD Wise Eye V5

– dotnetfx

– Mau nhap ten

– TeamviewerQS

– Font vni full

– DynUpdater

Máy In Hóa Đơn

MÁY IN HÓA ĐƠN

Máy In Xprinter

Link Driver: 

MÁY IN MÃ VẠCH

  1. Link Driver      2. Phần mềm thiết kế mã vạch

CAMERA

Phần mềm xem camera

 CMS1.0        CMS2.0      Cluodsee         Eseenet PC 

POS – MÀN HÌNH CẢM ỨNG    Driver Touch: 


PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA   Teamviewer 11
VIDEO HƯỚNG DẪN

Bartender       PC42t: Lắp Mực , Cài driver     BTP2200/2300:  cài driver


BTP-L42: Lắp mực  , Cài driver       
AP3120:  Cài Driver

cài đặt cluodsee  \ setup PTZ qua CMS2.0  \ Setup H510 và H210